Ylinen Anni
31v | markkinointi- ja viestintäpäällikkö, partiojohtaja
Seurakuntaneuvosto
66
Olen Anni Ylinen, 31-vuotias partiojohtaja, markkinointi- ja viestintäpäällikkö ja filosofian maisteri Härmälästä. Olen ehdolla Tampereen Eteläisen Seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Päivätöissäni toimin Visit Tampereessa markkinointi- ja viestintäpäällikkönä. Olen pitkän linjan partiolainen ja olen toiminut jo 10 vuotta johtajatehtävissä Partiolippukunta Härmälän Ilvestytöissä. Härmälän kirkko on minulle rakas ja tuttu paikka.

Seurakunnan luottamushenkilönä haluan edistää modernia, kaikille avointa ja tasa-arvoista seurakuntaa. Minulle tärkeitä teemoja ovat lasten ja nuorten toiminta, avoin ja osallistava päätöksenteko ja diakoniatyö. Mielestäni kirkon suurin ongelma on, että se ei elä ajassa, minkä vuoksi jäsenet eivät koe seurakuntaansa tärkeäksi ja he eroavat kirkosta. Seurakunnan tulee olla jäsentensä näköinen yhteisö, jossa kaikilla on hyvä ja turvallinen olla ja kertoa mielipiteensä.

Olen ollut lähes koko elämäni aktiivinen partiolainen ja sen myötä olen kasvanut ihmiseksi, joka haluaa vaikuttaa omaan ympäristöönsä. En kuulu mihinkään puolueeseen, mutta koen tärkeäksi hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita vaikuttamiseen tarjotaan. Haluan edistää tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta toimillani.

Olin koko lapsuuteni ja nuoruuteni seurakunta-aktiivi syntymäpaikkakunnallani Mäntässä. Olen saanut kasvaa aikuiseksi seurakunnassa, jossa ovet ovat auki kaikille ja kaikki saavat tulla sellaisina kuin ovat, mistä olen erittäin kiitollinen. Usko on tärkeää seurakunnassa, mutta seurakunnan pitää olla myös paikka omille pohdinnoille, kyseenalaistamiselle ja sille, että voidaan yhdessä keskustella ja kasvaa hengellisesti turvallisessa ja hyväksyvässä ympäristössä.