Vuolanto Ville
51v | Filosofian tohtori, yliopistonlehtori
Asuu Veisun kaupunginosassa
Kirkkovaltuusto
6
Seurakuntaneuvosto
63
Olen viisikymppinen veisulainen Tampereen eteläisestä seurakunnasta. Työskentelen Tampereen yliopistossa, opetan latinan kieltä ja historiaa. Tutkin lapsuuden, toivon ja varhaiskristillisyyden historiaa. Harrastan lapinvaelluksia, sienestystä, kirjallisuutta sekä vanhaa musiikkia. Herätysliiketaustaa minulla ei ole. Opiskeluaikoinani toimin kristillisessä opiskelijatyössä ja ekumeenisessa liikkeessä.

Haluan toimia lempeän, avaran ja ajattelevan kristillisyyden puolesta. Pidän esillä oikeudenmukaisuutta ja ympäristönäkökulmaa kaikessa seurakunnan toiminnassa. Kirkon tulee olla yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten jäsentensä yhteisö. Kaikki parisuhteet ovat arvokkaita, kenenkään rakkaus ei ole toista huonompaa. Kirkon hallintoa on yksinkertaistettava ja maallikoille on luotava mahdollisuuksia tuoda tietonsa ja taitonsa sen hyväksi. On väärin, että pieni, ahtaasti ajatteleva vähemmistö pitää valtaa kirkossamme: tähän haluan muutosta.

Seurakunta on yhdessä rukoilevien yhteisö. Luottamushenkilöiden erityistehtävä on pitää huolta kirkosta organisaationa niin, että se vaikuttaa maailmassa. Kirkkoa on aina uudistettava, muuten sen sanoma ei kuulu kirkkaasti.