Työläjärvi Tarja
30v | FM, aineenopettaja
Kirkkovaltuusto
10
Seurakuntaneuvosto
68
Olen Tarja Työläjärvi, 30-vuotias biologian FM, ja työskentelen yläkoulussa opettajana. Asun Hervannassa ja lähiöt ovat lähellä sydäntäni. Vapaa-ajallani olen mukana monenlaisessa yhdistystoiminnassa sekä nautin luonnossa liikkumisesta perheeni kanssa. Nuoruudessani olen ollut Harjun nuorissa mukana ja nyt olen ehdolla Eteläisessä seurakunnassa. Minulle seurakuntatoiminnassa on tärkeää erityisesti yhdenvertaisuus ja kaikkien huomioiminen. Seurakuntien päätöksentekoon tarvitaan lisää nuorten ja nuorten aikuisten näkökulmaa.

Tavoitteena itselläni on vahvistaa päätöksenteon avoimuutta, edistää lasten, nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien huomioimista kirkossa sekä viedä eteenpäin ympäristönäkökulmien huomioon ottamista.

Lapset ja nuoret ovat seurakuntien tulevaisuutta ja heille voisi seurakuntatoiminnalla olla iso merkitys. Säästötoimenpiteissä on huomioitava, että säästöjä ei saa kohdistaa heikoimmassa asemassa oleviin. Ihmiset ovat seiniä tärkeämpiä, ja kynsin ja hampain ei omistetuista rakennuksista pidä pitää kiinni.

Kirkko on myös suuri toimija ja pienilläkin ympäristöteoilla on merkitystä. Ympäristön huomioiminen ei tarvitse tarkoittaa heikennyksiä. Jos jostain pitää luopua, ei sitä myöskään ole pakko tehdä kerralla, mutta suunnitelma ympäristöystävällisyyden parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen vastaisten toimien toteuttamiseksi tulee olla.

Kirkon varojen käytöstä esimerkiksi lähetystyössä pitää voida päättää yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Sellaiset järjestöt, jotka eivät ole yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kannalla, eivät saisi mielestäni olla oikeutettuja yhteisten varojen käyttöön. Järjestöillä pitää olla voimassa olevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ja muut eettinen ohjeet. Suunnitelmien ja ohjeiden pitää näkyä myös käytännössä järjestöjen arjessa toiminnan ja hallinnon kaikilla tasoilla.

Minua suututtaa kirkossa päätösvallan valuminen niin harvojen käsiin ja vähemmistössä olevien näkemysten eteneminen ja näkyminen kirkon toiminnassa ja julkikuvassa. Kaipaan avoimempaa, raikkaampaa, kantaaottavampaa, yhdenvertaisempaa ja heikompia puolustavampaa kirkkoa ja seurakuntaa.