Salminen Juha
55v | ennakointiasiantuntija
Koivistonkylä, Veisu
Kirkkovaltuusto
7
Seurakuntaneuvosto
64

Ennakointiasiantuntija, seuraan talouden, työllisyyden ja politiikan muuttujien vaikutusta tulevaan kehitykseen ja arvion sen perusteella eri vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Jokaisella oltava oikeus elää oma vakaumuksen mukaan noudattaen kuitenkin Suomen lakeja

Emme voi sanoa ja määrittää toisen ihmisen elämää sillä varjolla, että käytämme Kristillistä kirkkoa tämän määrittelemiseen

Kirkon rooli on tärkeä jo historiallisen kontekstin varjolla, mutta myös sen sivistävä ja kansan yhtenäisyyttä korostava merkitys unohtamatta moraalin ja etiikan kasvatuspohjaa

Uskon, että yksikään toinen ei määritä minun tai jonkun kanssakulkijan uskonnollista arvomaailmaa, suvaitaan tai ainakin ymmärretään toistemme ajatuksia, kompromissit auttavat yleensä uudistumista kaikille sopivaan tahtiin.