Teologian kontekstuaalisuus
tarkoittaa vastuun ottamista

Julkaistu 23.8.2022

Uudissanoja helposti vieroksutaan, etenkin jos ne kuulostavat vierasperäisiltä. Asenne on ymmärrettävä, sillä uudet käsitteet muistuttavat toisinaan keisarin uusia vaatteita: niitä käytetään lähinnä hämäämiseen ja peittelyyn.

Joskus uudet sanat ovat kuitenkin sangen tarpeellisia, sillä ne avaavat uusia näkökulmia maailmaan. On asioita ja ilmiöitä, joille ei ole käypää ilmaisua tai arkikielistä synonyymia. Juuri sellainen sana on kontekstuaalisuus. Ainakin minä koin oivalluksen hetkiä, kun aikoinani omaksuin sen sanavarastooni.

Kirjallisuudentutkimuksen opintojen yhteydessä opin, että kontekstuaalista lukemista on sellainen, jossa kurkitaan tekstin reunojen yli todellisuuteen, kirjoittamisaikaan tai lukemishetkeen. Silloin kysytään, mikä kaikki vaikuttaa tekstin merkityksen välittymiseen lukijalle. Millaisia merkityksiä sanat ja lauseet synnyttävät?

Taustalla on ajatus siitä, että sanojen merkitykset eivät ole vakioita ja muuttumattomia vaan sidoksissa kulloiseenkin tulkinta-aikaan.

Teologian kontekstuaalisuus perustuu samaan ideaan. Siinä otetaan huomioon tulkintojen jatkuvasti muuttuvat olosuhteet, asiayhteydet sekä kieliympäristö.

Kun teologia on oppia Jumalasta, niin kontekstuaalinen teologia kiinnittää huomiota siihen, miten tapamme ymmärtää Jumala on ajan myötä muuttunut. Se ei tarkoita, että Jumala olisi muuttunut toisenlaiseksi, vaan sitä, että ymmärryksemme Jumalasta – ja sen myötä Jumalan seuraamisesta eli kristittynä elämisestä – on aina kytköksissä siihen todellisuuteen, jossa elämme ja tekstejä tulkitsemme.

Teologian kontekstuaalisuus on hyvä uutinen. Se on lähtökohta keskustelulle siitä, millaista on olla kristitty juuri nyt, kun luomakuntaa uhkaavat niin monet ihmisen aiheuttamat tuhot ja vaarat. Kontekstuaalisuuden merkityksen sisäistäminen on osoitus siitä, että ottaa tosissaan oman vastuunsa lähimmäisistään ja ympäristöstä. Silloin ei voi paeta ”ikuisten totuuksien” taakse, sillä juuri niitä on kontekstuaalisesta näkökulmasta koeteltava. Sen sijaan joutuu katsomaan tarkasti omia valintojaan ja kysymään, millaista kirkon opetusta tänään tarvitaan.

Teologian kontekstuaalisuutta voi helposti edistää äänestämällä avarahenkisiä ehdokkaita syksyn seurakuntavaaleissa. Tampereella ryhmämme nimi on Kaikkien kirkko.

Ota vastuuta ja äänestä!

Olli Löytty

Kirjoittaja on tamperelainen kirkolliskokousedustaja ja Avara kirkko -verkoston aktiivi

Artikkeli kategoriassa